1/4″ Kendiliğinden Saplanan Tırnaklı Bağlantı Parçası

Basınç dengeli olmayan tekli transfer emitör